International OBC & Muslim Network | Helping Hands Organization

भारतातील ओबीसींच्या धडावर जोपर्यंत मनुवाद्यांच्या डोक् आहे…

  • Home / Blogs / भारतातील ओबीसींच्या धडावर…

भारतातील ओबीसींच्या धडावर जोपर्यंत मनुवाद्यांच्या डोक् आहे…

भारतातील ओबीसींच्या धडावर जोपर्यंत मनुवाद्यांच्या डोक् आहे आणि ते डोकं जोपर्यंत कलम करण्यात येणारं नाही तोपर्यंत ओबीसींचा शेखचिल्ली झालेला असणार ,यास काही नकली ओबीसी नेते आणि बांधव अपवाद नाहीत, अस नाही????