International OBC & Muslim Network | Helping Hands Organization

ओबीसीं चा लढा जर खरंच जिंकायचा…

  • Home / Blogs / ओबीसीं चा लढा…

ओबीसीं चा लढा जर खरंच जिंकायचा…

ओबीसीं चा लढा जर खरंच जिंकायचा असेल तर youth स्वतः हुन स्वतः च्या हक्कासाठी बोलले पाहिजेत आणि आपल्या संघटनेत सामील झाले पाहिजेत आणि स्वतः च्या विचारांवर शेवट पर्यंत ठाम राहिले पाहिजेत…. श्री जयप्रकाश पवार,०७७०९७७२४५७

✍️